Analizy prawne

Analizy prawne

Analizy prawne stanowią pomoc związaną z praktycznymi problemami prawnymi dotyczącymi jednostkowej sprawy lub konkretnego przypadku. Mogą dotyczyć wielu dziedzin prawa bądź koncentrować się na jednej konkretnej sprawie. Analizy prawne sporządzane przez naszą Kancelarię są sporządzane przez wykwalifikowanych prawników i są oparte na przepisach prawa, orzecznictwie oraz doktrynach i teorii praw, które z pewnością pomogą w podjęciu właściwej decyzji biznesowej, jak również będą stanowić wsparcie merytoryczne w rozmowach biznesowych, organem administracji publicznej czy w postępowaniu sądowym.

 Szybki kontakt

 Wypełnij formularz kontaktowy. Odezwiemy się.

Co w ofercie

Nasza Kancelaria sporządza analizy prawne mające na celu m.in. wyjaśnianie problemów prawnych, proponowanie rozwiązań, w tym też wariantowych, polegających m.in. na:

  • wskazywaniu odpowiednich procedur prawnych pozwalających doprowadzić do osiągnięcia założonego celu, w szczególności: rejestracja spółki, przeniesienie udziałów w spółce, świadczenie usług w zakresie ulg meldunkowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych, prowadzenie negocjacji z organami podatkowymi itp.
  • przedstawianie kwalifikację konkretnego stanu faktycznego w świetle ustaw, orzecznictwa, publikacji prawnych
  • przedstawianie analizę prawną dokumentu, jak decyzja, umowa, oświadczenie, itd.
  • interpretacja przepisów, będących podstawą do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy