Odzyskiwanie długów

Odzyskiwanie długów

Usługa jest skierowana zarówno do dużych korporacji jak i małych firm i osób fizycznych, które mają trudności z wyegzekwowaniem należnych im środków pieniężnych, ale także innych zobowiązań takich jak np. za wykonanie usługi, należności wynikające z umowy o pracę, umowy pożyczki, umowy najmu lokalu czy niewykonanie umowy lub zaliczki.

Nasza kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną związaną z odzyskiwaniem długów, którą można podzielić na dwa etapy.

 Szybki kontakt

 Wypełnij formularz kontaktowy. Odezwiemy się.

Co w ofercie

I. WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA polegająca w szczególności na:

  • Ustaleniu danych dłużnika;
  • Nawiązanie kontaktu z dłużnikiem celem polubownego załatwienia sprawy
  • Negocjacjach pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem w zakresie ewentualnej możliwości rozłożenia długu na raty;
  • Negocjacje związane z zawarciem ugody miedzy wierzycielem a dłużnikiem;
  • Sporządzenie wezwania do zapłaty;

II. WINDYKACJA SĄDOWA polegająca na:

  • przygotowaniu pozwu o zapłatę;
  • po uzyskaniu tytułu wykonawczego skierowanie sprawy na drogę windykacji komorniczej;
  • monitorowanie postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami.