Tworzenie spółek

Tworzenie spółek

Spółki handlowe to jedna z najpowszechniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Pod pojęciem prawo spółek należy rozumieć rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne lub osoby prawne oparte na umowie spółki lub statucie, którego celem w dużej mierze jest osiągnięcie założonych celów gospodarczych jak również finansowych.

Zasadniczym podziałem rodzajów spółek, ściśle powiązanych z ich podstawami prawnymi, jest podział na spółkę cywilną, powstającą i działającą według przepisu kodeksu cywilnego oraz spółki handlowe, powstające i działające na gruncie kodeksu spółek handlowych. Wśród spółek handlowych wyróżnia się spółki osobowe, którymi są spółka jawną, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna oraz spółki kapitałowe do których zaliczamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną.
Każda spółka cechuje się inną organizacją i odpowiedzialnością osób wchodzących w ich skład.

 Szybki kontakt

 Wypełnij formularz kontaktowy. Odezwiemy się.

Co w ofercie

Nasza kancelaria świadczy szerokie usługi w zakresie tworzenia spółek, które zaczynają już na etapie prowadzenia negocjacji w zakresie doboru najlepszego rodzaju spółki do charakteru prowadzonej działalności.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie wypełnianiu dokumentów, przygotowaniu projektów umów lub statutów, prowadzeniu całego procesu rejestracji spółki jak również w razie potrzeby klienta przeprowadzimy całą procedurę prowadzącą do przekształcenia już istniejącej spółki w nową.
Na zlecenie klienta nasza kancelaria może również prowadzić księgowość nowo powstałej spółki.